top 01

Kancelaria podzielona jest na następujące Działy:

 • Doradcy Podatkowi i Radcy Prawni

  - właściciele Kancelarii
 • Dział obsługi prawnej

  - specjaliści zajmują się problematyką z zakresu w szczególności prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz prawa pracy
 • Kierownik Kancelarii

  - kieruje pracą specjalistów poszczególnych Działów Kancelarii
 • Dział podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt)

  - zespół specjalistów zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie rozliczeń podatkowych Klientów Kancelarii
 • Dział ksiąg rachunkowych

  - zespół specjalistów zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie rozliczeń podatkowych Klientów Kancelarii
 • Dział obsługi kadr, płac i ubezpieczeń

  - specjaliści zajmują się kompleksową obsługą w zakresie kadr, płac i ubezpieczeń Klientów Kancelarii i zatrudnianych przez Klientów pracowników
 • Dział administracyjny

  - pracownicy administracyjni odpowiedzialni są za obsługę administracyjno-biurową w Kancelarii