Doradztwo podatkowe

 • Konsultacje prawnopodatkowe
 • Opinie prawne z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego
 • Kompleksowa obsługa powstających podmiotów
 • Reprezentacja przed organami skarbowymi w ramach udzielonego pełnomocnictwa
 • Zastępstwo Klientów Kancelarii w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych
 • Sporządzanie odwołań od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • Pozyskiwanie opinii na potrzeby wykładni przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach Klientów Kancelarii
 • Sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań podatkowych w podatku od spadków i darowizn

Dział obsługi prawnej

 • Konsultacje prawne
 • Opinie prawne w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w każdym aspekcie ich funkcjonowania
 • Prawo spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • Reprezentacja w sprawach sądowych
 • Postępowania odszkodowawcze
 • Obsługa wierzytelności

Dział ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałt
Dział ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatku ryczałtowego
 • Rozliczenie podatku VAT: - transakcje krajowe - transakcje wewnątrzwspólnotowe - eksport, import
 • Rozliczenie roczne podatku dochodowego, rozliczenie dochodów zagranicznych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych - osoby fizyczne, spółki cywilne, osobowe spółki handlowe - spółki z o.o.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych
 • Sporządzanie deklaracji dotyczących transakcji wewnątrzunijnych
 • Sporządzanie bilansu rachunku zysków i strat, także na potrzeby banków
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłaty środowiskowej

Dział obsługi kadr, płac i ubezpieczeń

 • Prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej zakładów pracy (płatników)
 • Przyjmowanie i załatwianie spraw płatników
 • Sporządzanie list płac dla pracowników. Sporządzanie rachunków dla zleceniobiorców i wykonujących umowy o dzieło
 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz PFRON (dokonywanie wszelkich zgłoszeń do ubezpieczeń, sporządzanie korekt dokumentów ubezpieczeniowych)
 • Sporządzanie dokumentacji płatników i ich pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Kompleksowe opracowywanie wzorów dokumentacji kadrowo-płacowej oraz korespondencji z zakresu prawa pracy
 • Pośredniczenie w wyjaśnianiu spraw w ramach posiadanych pełnomocnictw wobec ZUS, US i PFRON
 • Opracowywanie korespondencji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego
 • Wydawanie zaświadczeń pracodawcom o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników
 • Analiza materiałów z kontroli ZUS, PIP, US i udzielanie wyjaśnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Dział administracyjny

 • Obsługa administracyjno-biurowa
 • Formalności związane z uruchomieniem oraz likwidacją firm - rejestracje, wnioski i zawiadomienia
 • Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Przyjmowanie dokumentów do księgowania od Klientów Kancelarii
 • Zapewnienie prawidłowego i sprawnego obiegu dokumentów